Linkki liiton sivuille liittymistä varten:


https://jytyliitto.fi/jasenyys/liittyminen/